تـــو بـرو …مــــن هــمـــ بـرایـــِ اینـــکـــ ه راحـتـــ بــرویــــ میـــ گـویــمـــ:بــاشـد … بـــرو … خــیــالیـــ نیـــسـتـــ!!! امـّــاکیـــسـتـــ کــ ه نــدانــد…بیــــ تـــوتـــنـــهـا چیــــزیـــ کــ ه هـسـتـــ…خیــــالِ تـــوستــــ…

می خواستمش تا زنده بمانم؛؛؛
او مرا می خواست تا تنها نباشد؛؛؛
حوض یا ماهی با ماهی بدون حوض خیلی فرق دارد؛؛؛خــــــــــــــــــــــــــــــــیلی؛؛؛

 

 

هفت سین امسال من با
"سیگار" اغاز میشود در حسرت نبودنت
سین بعدی
"سیگار" بعدی به یاد تمام لحظاتی که تورا نخواهم داشت
سین سوم
" سیگار" سوم به یاد چشمانت
سین چهارم
"سیگار" چهارم به یاد تنهایی که از این پس دیگر تنهایم
نمیگذارد ....
سین بعدی
باز هم سیگار اینبار "سکوت" ،سنگینی صدایت در گوش
هایم نجوای خاطره میکند
سین دیگر
سیگار بعدی "سینه ام" تیر میکشد دستانم را بهمن گرفته یادِ فروردین ...
آخرین سین ،
آخرین سیگار، آخرین ترکش به قلب بیمار ...
هفت سینم خاکستریست
هم رنگ اسمم ....
در نبودت حالم دیدنیست..

 

 

درخت های دلم بی تو شکوفه نمیکنند...

بهار من بهارت مبارک.


†ɢα'§ :
۱۳٩٢/۱٢/٢٩ ٢:۱۱ ‎ب.ظ |- tanha tarin tanha(zahra) -| نظرات ()

ایـن منــــــم ...

 دختـــری از جنـــــسِاحســــــــاس

که غــــم هـایش را

درد هـــایش را

 بُغـــض هـایش را

 پشــــت ِ نقــــابی از لبخنـــــــــــد پنهـــان کــرده اسـت

نگــاه کـن مـرا

خیــــــــــــره شـو در مــن

امـــا ایـن بــار ...

در مــن جــــوری دیگـر غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق شـــو

تصویــــر ِ بستـــــــــــــه ی ِ نگــــاهـَت را

از گلبـرگــــــــــــــــــــ  ِ سـرخ لـــب هایـم بـدزد

کمـی بالاتــر بیـا

 بالا تـَــــر..

 بـَر فــــــــــــــــــــــــــــــــــــراخ ِ چشمـــان منتظــــرم بـایسـت

چَشـــم بـدوز در مــن

ببیــن دلتنگــــــی ها را از آسمـــان سیــاه و تاریکــــم

بشنــو سمفــــــونی ِ اشـک ها را

از صحنـــه ی گونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هایم

بخــوان سکــــــــــــــوت را از پشـت ِ زورق ِ نگـــاهـم

سکـــــــوتی که ایـن روزهــا

از لا بـه لای ِ پیچِــش ِ ثانیـــــــــه هایم پیــداستــــــــــــــــــــ

سکــــوتی به تلخــــــــــــــی ِ یک بلاتکلیفــــــــــــــی

بـــــی وزن

 بــــی کلام

 بـــــــی هجـــــــــا

در میــان واژه هــــــــــــــــایی با آوایــی از صـــامـِت ها و مُصَـــوِت های ِ فـریـــــــــــاد

حـال پاییــن تـَر بیـــا

 پاییـــن تـَر ..

روی ِ همــان گلبرگـــــــــــ هـای ســـرخ

بچــش...

مــَـــــــــــــــــــــزه کـن

 لــب هایی را که طعـــــم گـــس ِ تنهـــایی می دهــــد

نفـــــــــس بکــش

 استشمـــــام کـن

هــــــوایی را که بــوی بـــــی قـــــراری می دهـــد

 نقـــاب بَـرکِـــش از چهــــــــره ی ِ غمگینـــــــــــــم

بنگــر لبخنـــــــــــــــــــــــدی را که

مال من نبــــــودنت

کنار او خوابیدنت

 تلــــــخ َ ش کــــرده اسـتــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نگــاه کـن مــرا ...

نگــاه کـن تاریکـــی ِ ایـن عکــــس را

 که تلخـی هـای ِ  زندگـی ِ بـی تــو سیـــاهَ ش کــرده اسـت

نگــاه کـن ایـن " مـــــــــــــــــن " را

که از بــس دلتنگــــــــ  " تــــــــو " بـــود

تمــــام ِ " مـــن " اش را از یاد بُـــرد

از یــــاد بُــرد

دل خوشـی های ِ کوچـک ِ زندگـی را

تــــو ....

 به انـــدازه ی تمــــــام ِ لحظـــه های ِ نبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودنت

لبخنــــــــــــد های ِ شیریــن زندگــــی را

به ایـن " مـــــــن "  بدهکـــــــــــاری

خـدایـــــــــــانگــاه کـن مـرا ...

چگونـه بخوانمَـــت که بنگـــری دلتنگــــــــــــــــــــــــــی هایم را ؟!

چگونـه بخوانَمَـــت

که حـــس کنـی غــــــــــــم هایم را ؟!

چگونـه بخوانمَـــت

که لمــــس کنـی تنهـــــایی هایم را ؟!

چگونـه بخوانَمَـــت که عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشقانه دوستَـــش می دارم ؟!

چگونـه بخوانَمَــــــــت که بدانــی

 تصـــــــــور ِ نداشتــن َش

و به دیگـری سپـردن َش چقــــــــــــــــــــــــــــدر عذابـــم می دهــد؟!

اینکه شبها درآغـــــــــــــــــــوشش به خواب میــــرود...

لمــــــــسِ دســــــــــــــتانــــش برای دیگریـــــــــــست

 و

بوســـــــــه از لبــــــــــــــــــــان او میـــــچیند

و من در خیـــــالِ او شــــــــــــــــــــــــــب را صبح میکنم

پلــــــــک های ِ خستـــه ام را که می گشـــایـم

 چیـــزی در وجــــودم می شکنَــــــــــــــــــــــــد

نگاهــــــــم به نقطـــه ای گــــــــــــــــــــره می خـورد

دو قطـــره اشــک از روی ِ گونــــه هایم سـُـر می خورنــد

 و در میــان هــــــزاران قطــره ی بــــــــــی قــــــــرار گــُم می شونــد

همچــون مــن

که در میــان هــــزاران راه ِ نرفتـــــــــــــــه و رفتــــــــه

گـــُم شــده ام

دستــــانم را بگیـــر ...

رهـــــا مَکـن ایـن گمشـــــده ی خستــه را

 تو را قَسَم میدهم

او را از مـــــن مگیــــر

که زندگــی بــــــــــــــــی او

 و عشـــــــــــــــــــــق َ ش

پــایــان ِ روزهــــای ِ عاشقانــــه ی ِ مـــن اسـت

پــایـان روزهــایی که دیگــر دوستشـــــــان نخواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم داشــت..

http://empty-eyes.persiangig.com/image/0000Cold_Death.jpg


†ɢα'§ :
۱۳٩٢/۱٢/٢۱ ۸:۱٥ ‎ب.ظ |- tanha tarin tanha(zahra) -| نظرات ()

تکان می دهد خانه را سالی که می آید …

سرگرمیِ خوبی ست :

تو عکسِ قابت را و من قاب عکست را عوض می کنم

و آغاز می شود سال تنهایی . . .

 

 

http://upload7.ir/images/17288684723680785340.jpg


†ɢα'§ :
۱۳٩٢/۱٢/۱٤ ٧:٥٩ ‎ب.ظ |- tanha tarin tanha(zahra) -| نظرات ()

این روزها به جای "شرافت" از انسانها فقط "شر" و "آفت" می بینی†ɢα'§ :
۱۳٩٢/۱٢/۱٤ ٦:٢۳ ‎ب.ظ |- tanha tarin tanha(zahra) -| نظرات ()

سلام به همه ی رفقای با مرام

از همتون ممنونم که این مدت کامنت دادین و شرمنده که جواب ندادم

یه بلاگ جدید زدم از این به بعد اونجا مینویسم

هر کی دوس داشت لینک کنه و بگه بلینکمش منتظرتونم

http://zaribikas007.blogfa.com


†ɢα'§ :
۱۳٩٢/٥/٢۸ ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ |- tanha tarin tanha(zahra) -| نظرات ()

لبهایم الزایمر گرفته اند

لبخند را فراموش کرده اند

راستی؟؟

تو میدانی خنده چیست؟؟

http://s3.picofile.com/file/7460134622/shamekh73_7.jpg 

سیگار که نمیکشم هوس و بوی سیگار در سرم غوغا میکند  . . .

سیگار که میکشم بوی تو در سرم میپیچد . . .

آخر همه جا به تو می رسم !

با اینکه میدانم دیگر هیچ گاه به تو نمیرسم

 http://www.up.98ia.com/images/ttccyf7u8609yus0qz9u.jpg

سیاهی لبهایم از سیگار نیست
سیاه پوش هزار حرف نگفته است

http://upload7.ir/images/98337115355881291512.jpg 

 تو کنار می کشی … من سیگار

مچاله.شده ام در خودم با بوی سیگار و طعم تلخ چای مانده

. . پنجره را باز نکن ، امروز دلم می خواهد غمگین باشم

http://s3.picofile.com/file/7849907525/shamekh73_1256526.jpg 

"خاکم"نکنید

دوباره"غسلم"دهید

من دلم هنوز "خون" است!!

http://s3.picofile.com/file/7460130856/shamekh73_2.jpg 

اینجـــا بـﮧ مـَرز بـے تـَفـاوُتـے هـا رسیـבه ام

בلـَــم را בیگــر هیـــچ نمـے لرزانــב!!

בر مـَـטּ دلهـُــره….

בر مـَـטּ تـــرس….

בر مـَـטּ "احســآس مُــرבه است" !!

ایـטּ روزهـآ بــے خـیـآل خیـالـَم شـُבه ام

مـُنتظرَم בنــیـا تـَمـام شـَوב...!!

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNYmRdksbcLPTIngSnfa2-ZCws8VgjR-K5cFBxMaS-kfBGc6hqlg 

آدم گاهی چه "گرم‏"‏ میشود
به یک "هستم"
به یک "نترس‏"‏
به یک "غصه نخور‏"‏
به یک "لبخند‏"‏ . . .

اما من ...

من چه بیکسم!!!!!

 


†ɢα'§ :
۱۳٩٢/٤/٢۳ ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ |- tanha tarin tanha(zahra) -| نظرات ()

'گناهش با کیست....؟!!!
من امروز روزه بودمو حسرت داشتن تو راخوردم....

افطار مے کنم روزه هایم را با غم هایـے که سیــرم کرده اند از زندگے !!!

با گــِریه های هـرشبم ؛ دنبــال مرهـم نیستم !
اینـ بار بشکن بغضـَمو ؛ فکــر غرورم نیستم !

+ الا بذکر الله تطمئن القلوب ♥ /.
+ نـماز و روزه هاتــون قبــول بـاشه رفــقا :) التمــاس ِ دعا ...


†ɢα'§ :
۱۳٩٢/٤/٢٢ ٦:۳٢ ‎ب.ظ |- tanha tarin tanha(zahra) -| نظرات ()

خدایـــا

گفتم دست خالی، زشت است

مهمانی رفتن!!

دست پُر آمده ام

دستی پُر از گنـاه

چشمی پُر از امیـد

بمانم یا برگردم؟!؟

 

 پی نوشت:ماه رمضون مبارک . التماس دعا


†ɢα'§ :
۱۳٩٢/٤/۱٩ ٦:٤٦ ‎ب.ظ |- tanha tarin tanha(zahra) -| نظرات ()

 

دیگر هرگز خاطره هایم را کند و کاو نکنم!


مثل آتش زیر خاکستر می ماند...


حساب از دستم در رفته...

 


چندمین بار است که با یاد نگاه آخرت آتش می گیرم...؟

 

 تنهایی یعنی
گودی کمرت قالب  دستای هیچ کس
نیست...


†ɢα'§ :
۱۳٩٢/٤/۱٦ ٧:٥۱ ‎ب.ظ |- tanha tarin tanha(zahra) -| نظرات ()


چنان دل کندم از دنیا که شکلم شکل تنهاییست

ببین مرگ مرا در خویش که مرگ من تماشاییست

مرا در اوج میخواهی تماشا کن تماشا کن

دروغین بودمت دیروزمرا امروز تماشا کن

در این دنیا که حتی ابر هم نمی گرید به حال ما

همه از من گریزانند تو هم بگذر از این تنها


†ɢα'§ :
۱۳٩٢/٤/٩ ٩:٤٠ ‎ب.ظ |- tanha tarin tanha(zahra) -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§