تـــو بـرو …مــــن هــمـــ بـرایـــِ اینـــکـــ ه راحـتـــ بــرویــــ میـــ گـویــمـــ:بــاشـد … بـــرو … خــیــالیـــ نیـــسـتـــ!!! امـّــاکیـــسـتـــ کــ ه نــدانــد…بیــــ تـــوتـــنـــهـا چیــــزیـــ کــ ه هـسـتـــ…خیــــالِ تـــوستــــ…

کارت پستال عاشقانه خارجی

 

A relationship without trust is like a car without gas,

you can stay in it All you want but it won't go anywhere

————————————————————————

یک رابطه بدون اعتماد مثل یک ماشین بدون بنزین هست

شما می تونید در اون حالت یا موقعیت بمونید اما نمی تونید به جایی برسید!


†ɢα'§ :
۱۳٩۱/٤/٢٤ ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ |- tanha tarin tanha(zahra) -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§