تـــو بـرو …مــــن هــمـــ بـرایـــِ اینـــکـــ ه راحـتـــ بــرویــــ میـــ گـویــمـــ:بــاشـد … بـــرو … خــیــالیـــ نیـــسـتـــ!!! امـّــاکیـــسـتـــ کــ ه نــدانــد…بیــــ تـــوتـــنـــهـا چیــــزیـــ کــ ه هـسـتـــ…خیــــالِ تـــوستــــ…

آهنگ عاشقانه سراب با صدای مهدی عرفان

چیه این خون که تو رگ های منه
چیه این غم که تو چشم های منه
چیه این سکوت بی تو که لبام
نمی خواد با کسی حرفی بزنه
دنیامون مثل سرابه آدمااا
آرزو نقش بر آبه آدمااا

 

با تو بودم بی تو بودم می دونم
چوب سادگیم و خوردم می دونم
ولی با خنده سراغم اومدی
روز و دست شب سپردم می دونم
دنیامون مثل سرابه آدمااا
آرزو نقش بر آبه آدمااا

چیه این خون که تو رگ های منه
چیه این غم که تو چشم های منه
چیه این سکوت بی تو که لبام
نمی خواد با کسی حرفی بزنه
دنیامون مثل سرابه آدمااا
آرزو نقش بر آبه آدمااا

 

با تو بودم بی تو بودم می دونم
چوب سادگیم و خوردم می دونم
ولی با خنده سراغم اومدی
روز و دست شب سپردم می دونم
دنیامون مثل سرابه آدمااا
آرزو نقش بر آبه آدمااا


†ɢα'§ :
۱۳٩۱/٤/٢٤ ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ |- tanha tarin tanha(zahra) -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§