تـــو بـرو …مــــن هــمـــ بـرایـــِ اینـــکـــ ه راحـتـــ بــرویــــ میـــ گـویــمـــ:بــاشـد … بـــرو … خــیــالیـــ نیـــسـتـــ!!! امـّــاکیـــسـتـــ کــ ه نــدانــد…بیــــ تـــوتـــنـــهـا چیــــزیـــ کــ ه هـسـتـــ…خیــــالِ تـــوستــــ…

http://axgig.com/images/94546605672201942669.jpg

تو نیامده بودی که جای خالیت را پر کنی
آمده بودی ببینی من با چه می کنم  . . .


†ɢα'§ :
۱۳٩۱/٤/٢٥ ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ |- tanha tarin tanha(zahra) -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§