تـــو بـرو …مــــن هــمـــ بـرایـــِ اینـــکـــ ه راحـتـــ بــرویــــ میـــ گـویــمـــ:بــاشـد … بـــرو … خــیــالیـــ نیـــسـتـــ!!! امـّــاکیـــسـتـــ کــ ه نــدانــد…بیــــ تـــوتـــنـــهـا چیــــزیـــ کــ ه هـسـتـــ…خیــــالِ تـــوستــــ…

http://axgig.com/images/13154103774446791458.jpg

.
هنوز هم…
 از بین کارهای دنیا…
دل بستن به دلت بیشتر به دلم می چسبد . .


†ɢα'§ :
۱۳٩۱/٤/٢٥ ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ |- tanha tarin tanha(zahra) -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§