تـــو بـرو …مــــن هــمـــ بـرایـــِ اینـــکـــ ه راحـتـــ بــرویــــ میـــ گـویــمـــ:بــاشـد … بـــرو … خــیــالیـــ نیـــسـتـــ!!! امـّــاکیـــسـتـــ کــ ه نــدانــد…بیــــ تـــوتـــنـــهـا چیــــزیـــ کــ ه هـسـتـــ…خیــــالِ تـــوستــــ…

http://up.vatandownload.com/images/0urowz2c3fnmklfadqf.jpg

حسرتی گر به دلم هست همان دوری توست من پرستوی خزان دیده ی خاموش توام.


†ɢα'§ :
۱۳٩۱/٤/٢٥ ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ |- tanha tarin tanha(zahra) -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§