تـــو بـرو …مــــن هــمـــ بـرایـــِ اینـــکـــ ه راحـتـــ بــرویــــ میـــ گـویــمـــ:بــاشـد … بـــرو … خــیــالیـــ نیـــسـتـــ!!! امـّــاکیـــسـتـــ کــ ه نــدانــد…بیــــ تـــوتـــنـــهـا چیــــزیـــ کــ ه هـسـتـــ…خیــــالِ تـــوستــــ…

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد  مثل یک بیت ته قافیه ها خواهم مرد     تو که رفتی همه ثانیه ها سایه شدند  سایه در سایه آن ثانیه ها خواهم مرد     شعله ها بی تو ز بی رنگی دریا گفتند  موج در موج در این خاطره ها خواهم مرد


†ɢα'§ :
۱۳٩۱/٥/۳ ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ |- tanha tarin tanha(zahra) -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§