تـــو بـرو …مــــن هــمـــ بـرایـــِ اینـــکـــ ه راحـتـــ بــرویــــ میـــ گـویــمـــ:بــاشـد … بـــرو … خــیــالیـــ نیـــسـتـــ!!! امـّــاکیـــسـتـــ کــ ه نــدانــد…بیــــ تـــوتـــنـــهـا چیــــزیـــ کــ ه هـسـتـــ…خیــــالِ تـــوستــــ…

غم دانه دانه می افتد روی صورتم

شور است طعم نبودنت!


†ɢα'§ :
۱۳٩۱/٥/٤ ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ |- tanha tarin tanha(zahra) -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§