تـــو بـرو …مــــن هــمـــ بـرایـــِ اینـــکـــ ه راحـتـــ بــرویــــ میـــ گـویــمـــ:بــاشـد … بـــرو … خــیــالیـــ نیـــسـتـــ!!! امـّــاکیـــسـتـــ کــ ه نــدانــد…بیــــ تـــوتـــنـــهـا چیــــزیـــ کــ ه هـسـتـــ…خیــــالِ تـــوستــــ…

برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید

سخت تریـن کار دنـیا بی محلی کـردن به کسیه که با تمـــام وجـود دوسش داری …..!!!!

 


†ɢα'§ :
۱۳٩۱/٥/٤ ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ |- tanha tarin tanha(zahra) -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§