تـــو بـرو …مــــن هــمـــ بـرایـــِ اینـــکـــ ه راحـتـــ بــرویــــ میـــ گـویــمـــ:بــاشـد … بـــرو … خــیــالیـــ نیـــسـتـــ!!! امـّــاکیـــسـتـــ کــ ه نــدانــد…بیــــ تـــوتـــنـــهـا چیــــزیـــ کــ ه هـسـتـــ…خیــــالِ تـــوستــــ…

برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید 

خط می کشم
روی اسمت با مدادی
که نوک ندارد هیچ وقت …!!


†ɢα'§ :
۱۳٩۱/٥/٤ ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ |- tanha tarin tanha(zahra) -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§