تـــو بـرو …مــــن هــمـــ بـرایـــِ اینـــکـــ ه راحـتـــ بــرویــــ میـــ گـویــمـــ:بــاشـد … بـــرو … خــیــالیـــ نیـــسـتـــ!!! امـّــاکیـــسـتـــ کــ ه نــدانــد…بیــــ تـــوتـــنـــهـا چیــــزیـــ کــ ه هـسـتـــ…خیــــالِ تـــوستــــ…

دلتنگی من تمام نمی شود... همین که فکر می کنم من و تو دو نفریم... دلتنگ تر می شوم...!!!

 دلم می خواد وقتی دستات رو نگاه می کنی جای خالی دستامو حس کنی...

 


http://www.pic.iran-forum.ir/images/hn3ucdoiijys55afn6.jpg


 


†ɢα'§ :
۱۳٩۱/٤/٢٤ ٩:۱٧ ‎ق.ظ |- tanha tarin tanha(zahra) -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§