گیرم بازم بیایی...........

گیرم بازم بیایی، از عاشقی بخونی

گیرم بازم بیایی، از عاشقی بخونی
گیرم تا دنیا دنیاست، بخوایی پیشم بمونی
روز غم ام نبودی، خوشیت با دیگرون بود
منو به کی فروختی، اون از ما بهترون بود

 

میای بیا غریبه، حیف دیگه خیلی دیره
حالا که خاطراتت، یکی یکی می میره
کی گفته بود که تنهام، وقتی تو رو ندارم
بازم می گم بدونی، منم خدایی دارم
برگشتی اما انگار، تو باختی توی بازی
غرورتم شکستم، به چیت داری می نازی

/ 0 نظر / 3 بازدید