کآش میدانـستـی ٬

کآش میدانـستـی ٬  زیـر آسمـان خـدا٬  تــو  ٬ تنـها نیـستی !

یکـی ٬اینـجآ٬ شـب ُ روز ٬ بـه یــادَت خـاطـره مـی بافــَـت ٬برای ِ روز مبـادآ !

 کـه یـادت نـرود ٬یکـی همیـن حـوالی چـشم بـه راهــَت بـوده است . . .

/ 0 نظر / 14 بازدید