ذهــــن پریشــــان........

نوشـــــــتن از نبودنــــــتــــــ
بهـــــــم کـــــــمک نمیـــــــکنه
هـــــــیچ چیـــــــزی بعـــــــده رفتنـــــــتــــــ
بـــــــهم کمـــــــک نمیـــــــکنه
نـــــــشوندمـــــــتــــــ
رو معـــــــنی عمیـــــــق و نـــــــاب واژه هـــــــا
پیچیـــــــدمتــــــ
به همه استـــــــعاره هـــــــا
خـــــــط زدن نوشـــــــته هـــــــام
ســــــوزونــــــدن تـــــــرانه هـــــــام
بغـــــــض هـــــــای تلخـــــــه بیـــــــن روز
شـــــــب گـــــــریه هـــــــای بـــــــی صـــــــدام
بــــــهم کمــــــک نمیــــــکنه
هــــــیچ چیزی بعده رفتــــــنتــــــ
بهم کمــــــک نمیــــــکنه.....

/ 33 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
amir

سلام دوست خوبم آپم هستم اینبار متفاوت دوست داشتی بیا و بهم سر بزن منتظر حضور سبز شما در وبلاگ تنهاترین تنها

ترانه

من پشیمان نیستم من به این تسلیم می اندیشم این تسلیم درد آلود من صلیب سرنوشتم را بر فراز تپه های قتلگاه خویش بوسیدم در خیابان سرد شب جفت ها پیوسته با تردید یکدیگر را ترک میگویند در خیابان های سرد شب جز خداحافظ خداحافظ صدایی نیست اپو حتما بیا منتظرتم [چشمک]

lover death

از زیـر سنـگ هم کـه شده پـیدایم کـُن مـدت هاست که تـنهـایی هـای مـرا دست هـای جـستجوگـری لـمس نکـرده انـد

سلام مهربونم[قلب] آپم . . . فردا تولد عشقمه خوشحال میشم بهمون سر بزنی[لبخند] حتما بیا منتظرتم[گل]

محمدعلی

سلام دوست عزیز من آپم و منتظر حضور گرمتون هستم[گل]

tara

من نگاه تو رو میخوام روی ماه تو رو میخوام آسمون دو تا چشم بی گناه تو رو میخوام

مهندس ناظر

خیلی زیبابود ممنون وبسیارعالی

saman

[گل]بی تو گفتم که می توانم زیست سادگی کردم این میسّر نیست آن شب تلخ رفتنت تا صبح چشم آیینه بود و من که گریست در تو تا شور خنده ها خشکید در من این رود گریه ها جاری است پشت پرچین سبز چشمانت راز آن گریه های مبهم چیست آن چه از تو برای من مانده است چشم هایی همیشه بارانی ست[گل]

amir

سلام لینکت کردم بلینکم