چشامو میبندم ............

چشمام و می بندم یادم بره رفتی.

چشمام و می بندم یادم بره رفتی
یادم بره بی تو، گم میشه خوشبختی

چشمام و می بندم حتی تو بیداری
سر در گمم از این روزای تکراری
دلتنگی می گیره تموم دنیام و
کسی نمی فهمه بعد تو حرفام و

دیگه نگات به انتظارم نیست
اینجا کسی دیگه کنارم نیست
تصویر درد و مه اشک های پنهونی
ما دیگه تو دنیا با هم نمی مونیم

 

چشمام و می بندم حتی تو بیداری
سر در گمم از این روزای تکراری
دلتنگی می گیره تموم دنیام و
کسی نمی فهمه بعد تو حرفام و

/ 1 نظر / 6 بازدید