دلتنگ ........

دلتنگ نفسهایت هستم

کاش

عکسهایت نفس میکشید

/ 4 نظر / 17 بازدید
طاها

بى تو بر من چه گذشت رفتى اما چه بگويم هيهات تو ندانى كه من آنروز غروب زير آن دره آرام و عبوس به چه حالى بودم! بى تو با حسرت و حرمان و سرشت خلوتى داشتم آنجا كه مپرس كاش مى دانستى بى تو بر من چه گذشت

مــــن

liiiiiiiiiiiIiIiIIiIiIiIIIIIiiiiiiikE.. [خجالت][قلب]

ایلیا

آدم راه رو عوضی بره اما با یه عوضی راه نره