اگه ممکنه ...................

اگه ممکنه یه کم به من اهمیت بده

اگه ممکنه یه کم به من اهمیت بده
توی آغوشت بهم احساس امنیت بده
اگه ممکنه نگو، چشم تو دنبال کیه!!
اگه قلبت عاشقم نیست نگو عاشق کیه
اگه ممکنه فقط به عشقم احترام بذار
وقتی که با منی اسم یکی دیگه رو نیار
اگه ممکنه نگو … خبر نده از حادثه…
مرگ من بهتره که سر زده از راه برسه…
نگو اون روزایی که قرارمون به هم می خورد
کی برای صرف قهوه تو رو با خودش می برد

 

اسمش و بهم نگو می ترسم از شنیدنش
عکسش و نشون نده که می میرم از دیدنش
اگه ممکنه یه کم به من اهمیت بده
توی آغوشت بهم احساس امنیت بده
اگه ممکنه نگو، چشم تو دنبال کیه!!
اگه قلبت عاشقم نیست نگو عاشق کیه

/ 1 نظر / 4 بازدید