هفت سین:

می خواستمش تا زنده بمانم؛؛؛
او مرا می خواست تا تنها نباشد؛؛؛
حوض یا ماهی با ماهی بدون حوض خیلی فرق دارد؛؛؛خــــــــــــــــــــــــــــــــیلی؛؛؛

 

 

هفت سین امسال من با
"سیگار" اغاز میشود در حسرت نبودنت
سین بعدی
"سیگار" بعدی به یاد تمام لحظاتی که تورا نخواهم داشت
سین سوم
" سیگار" سوم به یاد چشمانت
سین چهارم
"سیگار" چهارم به یاد تنهایی که از این پس دیگر تنهایم
نمیگذارد ....
سین بعدی
باز هم سیگار اینبار "سکوت" ،سنگینی صدایت در گوش
هایم نجوای خاطره میکند
سین دیگر
سیگار بعدی "سینه ام" تیر میکشد دستانم را بهمن گرفته یادِ فروردین ...
آخرین سین ،
آخرین سیگار، آخرین ترکش به قلب بیمار ...
هفت سینم خاکستریست
هم رنگ اسمم ....
در نبودت حالم دیدنیست..

 

 

درخت های دلم بی تو شکوفه نمیکنند...

بهار من بهارت مبارک.

/ 8 نظر / 46 بازدید
رضاااا

* برای بعضی ها محبت مثل فیلم خارجی بدون زیرنویس میمونه ، نمیفهمنش * سال نو مبارک " آپـــــــــــم "

تارا

"حوض بی ماهی باماهی بی حوض خیلی فرق داره...."[گل][گل][گل]

تارا

باش؛ تا بی اشتها شوم.. نباشی اگر نان می‌خرم و آب می‌خورم.. باش؛ تا به هرچه غیر تو بی اشتها شوم.. مثل دو عاشق، که ساعتِ نگاه کردن را به غذا خوردن تلف نمی‌کنند! "علیرضا روشن"

رضاااا

عشق مــــــن مــــــن همچنان در جای همیشگــــــــی مان نشسته ام ب انتظارت فقط نمیدانم چرا قهوه ام ســـرد شده... آه یــــادم نبود سالـــهاســـت رفته ای...

رضاااا

مدتهاست دستانم را با لیوان چایی ام گرم می کنم.. این اوج تنهاییست... [گل]

رضاااا

نمـــی دانم چــــرا ؟ این روزهــــا در جـــواب هـــرکــــه از حـــالم مـــی پرســــد تـــا مــــی گویــــم:خوبــــــــم چشمـــــانم خیس مــــی شـــــود آپم ـ [گل]

رضاااا

کافیست کسی اسمم را صدا بزند بعد از اسمم ویرگولی بگذارد کمی مکث کند و بگوید : خوبی‌ ؟؟ آنوقت بغضم غو غا میکند آپم [گل]

رضاااا

بودن یا نبودن ؟! مسئله این نیست وقتی تو نیستی بودن همان نبودن ست که اصرار به ماندن دارد ! آپم[گل]