نمیدانم........

http://axgig.com/images/45412610468279561270.jpg

نمیدانم هم اکنون کجا مشغول لبخندی ، فقط یک آرزو دارم : که در دنیای شیرینت ، میان قلب تو با غم نباشد هیچ پیوندی .
 

/ 1 نظر / 6 بازدید
علیرضا

اسم همه را به سادگی یاد گرفت من راه وفا او ره فریاد گرفت گفتم به خدا برای تو می میرم از فعل و زمان جمله ایراد گرفت