"بمــــآن"...

چـــقـَدر محـتآجِ یـ ـک جــمـ لـ ه اَمـ

یـ ک جمــــلـ ه یِ کـوتــ آه مثـل:

"بمــــآن"... 

/ 1 نظر / 15 بازدید
saman

[گل] ايـن روزها فقط ســـُكوتـ✖ــ ميــكنم . . . كـ✖ــِنار مــے نشينم . . . آرام ميــــ✖ـــگيرم . . . و يـ✖ـَواش يـــَواش خودم را مــحــو ميكنـ✖ـم . . . از ذِهـ✖ـטּ تو . . . از ذِهـ✖ـטּ خودم . . . اما تـ✖ـو بـگو . . . با دِلـَــــم . . . با دِلــــَت . . . چـــِه كـُنم...!![گل]