خُــ ــ ــــدایـــ ــ ــــا . . . ! !

خُــ ــ ــــدایـــ ــ ــــا . . . ! ! 

 یـــــــک مـــَـــرگ بـــِـــدهکــــــارم 

 פּ هـــِـــزار آرزو طَــلبکــــــــــــار 

 خَستـــــــﮧ ام . . . ! 

 یــــا طَلبـــــــم را بــــِـــده یـــــا طَلبـــــت را بِگیـــــــــر .

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید