روزه:

'گناهش با کیست....؟!!!
من امروز روزه بودمو حسرت داشتن تو راخوردم....

/ 110 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
atiyeh.com

بَـعـضـے وقـت هـا سُکـ♥ــوُت مـیِـکُـنـے ... چـُوלּ آنـقَـدر رَنـجـیـده اے کِـہ نِـمـے خـوآهـے حـَرفـے بِـزَنـے بـَـعـضـے وَقـت هـا سُکـــوُت مـیـکُـنـے ... چُــــوלּ واقـِـعـَا حـَرفـے واســِـه گُـفـتَـלּ نَــدارے گـآه سُـکــوُت یــہ اِعــتِراضِـــہ گـــآهــے هـَــمــ بـِـہ اِنــتـِـظـــآر اَمـا بـیـشـتَـر سُکـُوت واسـہ ایـنـہ کِـہ ... هـیـچ کَلَمِــہ اے نِـمـے تـوُنـِـہ غَـمے رُو کِـہ تُـو دَر وُجـودت دآرے

محمدرضا

زین شاخه به آن شاخه پریدن ممنوع ، در ذهن بجز تو آفریدن ممنوع غیر از تو ورود دیگران در قلبم ، عمرا ، ابدا ، هیچ ، اکیدا ، ممنوع!

atiyeh.com

انـבوه ڪــہ از حــב بــگــذرב جــايــش را مـے‌בهــد بــہ يــڪـ بــے‌‌اعتنــايــے مــزمــלּ ديــگــر مـهــم نـيــωـــت بــوבלּ يــا نـبــوבלּ ... בوωـــت בاشـتــלּ يـــا نـداشتـלּ ... בيـگــر حـωـــے تـو را بـــہ احـωــــاس ڪـرבלּ نمــے ڪـشــانــد ... בر آن لحظـــــہ فـقــط בر ωــڪـــوت غــرق مي شــوے و فـقـط نـگــاه مـيـڪـنــے نـگــــــــــاه !!

atiyeh.com

لْـــ تنگے اَمْـــ را با فاصلــہ مے نويسَمْـــ ... تا شايدْ فاصلــہ اے بينــِ دِلَمْـــ و تنگے بيُفـــتدْ ... چــہ خيالــــِ خامے ... ! اينْـــ مَدار فاصلــہ مُـــوَربْـــــ اَستْــــ ... چندے كــہ بگذردْ ... دوباره مے شَودْ : " تَــــــنْـــــــــگے ِ دِلْــــــــــــــــــــ "...

saman

[گل]کیستــــی که من این گونه به جد در دیار ِ رویاهای ـ خویـــــش با تو درنــــــگ می کنــــم ؟ "احمد شامــــلو "[گل]

saman

[گل]جادو شده این راه ، این بی راهه سرم را می گذارم روی سینه خودم و گریه سر می دهم برای نرسیدن ، نرفتن ، نیامدن [گل]

شریفی

تو به من خندیدی٬ دل من محو تو شد در پی خنده تو خندیدم٬ بی خبر از فردا. غرق بازی بودی٬ و بدنبال پر شاپرکها می رفتی٬ و به دنبال تو٬ من. هر دو سرگرم شدیم. شاد از شادی ایام و پر از خنده شدیم و در آن بازی گرگم به هوا عهد بستیم که با هم باشیم. * * * سالها رفت و گذشت روزها از پی هم می آمد نه نشان از تو بدیدم نه خبر از تو رسید و در اندیشه خود بارها عهد شکستم که ز تو دل بکنم دل تنگم اما٬ همچنان منتظرت و به تصویری دور٬ در پس خاطره ها می نگرد. * * * تو به من خندیدی و نفهمیدم من٬ خنده ات خنده نبود٬ عشق پاینده نبود کودکی با من گفت : عاشقی سیری چند؟

رضا

دختر :من حسودیم میشه…. موقعی که دخترا بهت نگاه میکنن! پسر :حسودی نکن عزیزم دختر :چرا؟! پسر :چون تو چیزی داری که اونا ندارن! دختر :چی؟ پسر :♥ قلبم ♥

amir

اپــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ مــــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــ