بمانم یا برگردم؟!؟

خدایـــا

گفتم دست خالی، زشت است

مهمانی رفتن!!

دست پُر آمده ام

دستی پُر از گنـاه

چشمی پُر از امیـد

بمانم یا برگردم؟!؟

 

 پی نوشت:ماه رمضون مبارک . التماس دعا

/ 99 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
atiyeh.com

" سَرسَری رد شو و زندگی کن ... ، دقتّ ... دق ّ َت می دهد ... "

atiyeh.com

" عطش ِ راه را ... نه سراب ِ رسیدن ... ، تاول آب ِ پای ِ ره رو سیراب می کند ... "

atiyeh.com

بگذشت مه روزه و عید آمد و عید آمد بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد آن صبح چو صادق شد عذرای تو وامق شد معشوق تو عاشق شد شیخ تو مرید آمد

atiyeh.com

حَــــــرفـــــــ دِلَمــــــــو گُفتی عَزیزَمــــــ!

SM@T & ROGH@YEH

آمد آن ماهی که نامش رمضان است معده از آمدنش شدیدا نگران است التماس دعا عزیزم

محمدرضا

دلم گرفته است هم از تو هم از خودم میدانی چرا؟ برای اینکه دراولین فرصت به دنبال دیگری میرویم وهمدیگر را جایگزین می کنیم این عشق است یا هوس اصلا آیا دلی مانده که به عشق پایبند باشیم چرا نمیخواهیم عشق را در واقعیت حضورش ببینیم چرا حرف دلمان را نمیزنیم ومیخواهیم همه بدانند که چه در دل داریم و دراخر نمیدانیم چراحرفهای ما به جای دهان ازچشم برون می آید؟

0-26

من هم همینطور

bloom00

____________$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$ _____________$$$$$$$$$ _____$$$$$$_____$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$__$$$$$$_____$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$_________$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$______$__$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$_$ ___$$$$$$$$$$$__________$$$_$_____$$ ____$$$$$$$$$____________$$_$$$$_$$$$ ______$$$__$$__$$$______________$$$$ ___________$$____$_______________$ ____________$$____$______________$ _____________$$___$$$__________$$ _______________$$$_$$$$$$_$$$$$ ________________$$____$$_$$$$$ _______________$$$$$___$$$$$$$$$$ _______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _______________$$_$$$$$$$$$$$$$$__$$ _______________$$__$$$$$$$$$$$___$_$ ______________$$$__$___$$$______$$$$ ______________$$$_$__________$$_$$$$ ______________$$$$$_________$$$$_$_$ _______________$$$$__________$$$__$$ _____$$$$_________$________________$ ___$$$___$$______$$$_____________$$ __$___$$__$$_____$__$$$_____$$__$$ _$$____$___$_______$$$$$$$$$$$$$ _$$_____$___$_____$$$$$_$$___$$$ _$$_____$___$___$$$$____$____$$ __$_____$

bloom00

____________$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$ _____________$$$$$$$$$ _____$$$$$$_____$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$__$$$$$$_____$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$_________$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$______$__$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$_$ ___$$$$$$$$$$$__________$$$_$_____$$ ____$$$$$$$$$____________$$_$$$$_$$$$ ______$$$__$$__$$$______________$$$$ ___________$$____$_______________$ ____________$$____$______________$ _____________$$___$$$__________$$ _______________$$$_$$$$$$_$$$$$ ________________$$____$$_$$$$$ _______________$$$$$___$$$$$$$$$$ _______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _______________$$_$$$$$$$$$$$$$$__$$ _______________$$__$$$$$$$$$$$___$_$ ______________$$$__$___$$$______$$$$ ______________$$$_$__________$$_$$$$ ______________$$$$$_________$$$$_$_$ _______________$$$$__________$$$__$$ _____$$$$_________$________________$ ___$$$___$$______$$$_____________$$ __$___$$__$$_____$__$$$_____$$__$$ _$$____$___$_______$$$$$$$$$$$$$ _$$_____$___$_____$$$$$_$$___$$$ _$$_____$___$___$$$$____$____$$ __$_____$