ایـــن جا جاییست........

ایـــن جا جاییست که وقـــتی

زانوهایــت را از شدّت تنـــهایی بغل بگیـــری

برایت پول میانـــدازند !! بجای "همدردی" ...

ro6tp1ciytxj3lo7jhfx.jpg

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
ایلیا

شمع دانی به دم مرگ به پروانه چه گفت: ای عاشق بیچاره، فراموش شوی سوخت پروانه ... ولی گفت: طولی نکشد تو نیز خاموش شوی.