پلڪ هآیم را...............

پلڪ هآیم رآ بـﮧ امید دیدטּ تو مے بندم ...

در ماوراے خــیآل ،

جآیے ڪـﮧ هیچ ڪــس ،

هیـــچ ڪَـــس ،

نتَـــوآنَـــد"تـــــ♥ـــــو" رآ از مَــن بِــــگیرَد (!)

/ 1 نظر / 15 بازدید
saman

[گل] شاد باش نه یک روز بلکه هزاران سال بگذار آواز شاد بودنت چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند آنان که بر سر غمگین کردنت شرط می بندند [گل]