نیستی درست زمانی که باید باشی:

نیستی درست زمانی که باید باشی زمانی که بیش از حد اغوشم محتاج گرمای تنت است نمیدانی...وقتی نیستی خاطراتت مرا میبرد به کجا؟؟؟ نمیدانم .دلتنگیهایم انقدر زیاد میشوند که نفس کشیدن برایم غیر ممکن میشود نفس تا وقتی تو هستی دلیلی است برای زندگی و تضمینی برای دوباره با تو بودن اما وقتی تو نیستی دلتنگی هایم جای خالیت به رخم میکشند نگاهت که از من برنجد تمام دنیایم جهنم میشود نگاهت را که از من بگیری غریبه میشوم غریبه ای بی کس که نمیداند به اغوشه چه کسی پناه ببرد ؟؟ مدتی هست که نیستی واین یعنی خوده درد و درد نبودنت هر روز بزرگتر میشود مرا ببخش که با این دوری میسازم و هنوز زنده ام.

/ 33 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ترانه

_@@@@@___ _________ســلام___@@@@@___ _________________@@@@@___ _@@@@@@@@@@@@@@@_ _@@@@@@@@@@@@@@@_ ___________________________ ______@@@@@@@@@_______ __@@@@@_______@@@@@___ _@@@@@_________@@@@@__ _@@@@@___آپــــــم__@@@@@__ _@@@@@_________@@@@@__ __@@@@@_______@@@@@___ ______@@@@@@@@@_______ ___________________________ __@@@@___________@@@@_ ___@@@@_________@@@@__ ____@@@@__جــیگر_@@@@___ _____@@@@_____@@@@____ ______@@@@___@@@@_____ _______ @@@@@@@@______ ________@@@@@@@_______ __________________________ ______@@@@@@@@@______ ______@@@@@@@@@______ ________دیـــــر__@@@@______ ______________@@@@______ ______@@@@@@@@@______ ______@@@@@@@@@______ ______نـکنی____@@@@ _____ ______________@@@@ _____ ______@@@@@@@@@______ ______@@@@@@@@@______

amir

دیدی به یادتم.

ترانه

دمش گرم . . . . . . باران را می گویم . . . . . . به شانه ام زد و گفت . . . . . . خسته شدی . . . . . . امروز را تو استراحت کن . . . . . . من به جایت می بارم . .

saman

آرزو کن با من که اگر خواست زمستان برود گرمی دست تو اما باشد آرزو کن "مای " ما "من "نشود سایه ات از سر تنهایی من کم نشود[گل]

امیر

آغوشت به پهنای آسمان به بلندای چشمان خیره معشوق در راه آیا با من همراز می شوی[لبخند]

niloo

salam , ghashang bood , belakhare upam ... khosh hal misham biyay [پلک]

amir

آخه چه موقعی رو میگی ؟؟؟؟

مهندس ناظر

سلام خیلی زیبابودممنون شمانوشته هاتون خیلی خوبه