دریای عشق...........

http://axgig.com/images/72872642902620215568.jpg

عجیب است دریا… تا آدم را غرق خود می کند آن را پس می زند!

/ 1 نظر / 203 بازدید
علیرضا

اهل تبسم نیستم چون مثل ماهی می کنم من عاشق چشم توام هر چه بخواهی می کنم از روی نادانی اگر حرفی زدم روزی نرو قبلا از این رفتار زشتم عذر خواهی می کنم