و تنها من هستم ..........

!...تـــو نه هســـــتی و نه نیســـــتی.....

و تنها من هستم که دلتنگم....

 

/ 11 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
alireza

گفت:از عشق بنویس گفتم:عاجزم گفت:از دین بنویس گفتم:حوصله ندارم گفت:از خدا بنویس گفتم:گله دارم گفت:از مشروب بنویس گفتم:به سلامتی گفت:از بکارت بنویس گفتم:پرده ای برای نجابت گفت:از فاحشه بنویس گفتم:اجباری برای طمع گفت:از فقر بنویس گفتم:گل فروش گفت:از عدالت بنویس گفتم:متنفرم گفت:از معشوقه ات بنویس سیگار روشن کردم و فک کردم و بی جواب رفتم صدام کرد گفت:جواب نمیدی؟ گفتم:این معشوقه ام بود که کاری کرد در مورد همه ی اینها بنویسم خیانت کــار بود!!!

Ali

رفيق باراني چترت را ببند سری به كلبه بارانی ام بزن كمی زیر باران دیدگانم خیس شو ... و اگر مجالی برای همنوایی بود كمی با من همنوا شــــو...

amir

باشه هروقت وقت کردم دیگه ولت نمیکنم.

Ali

مرسی که سریدی

sam

گاهــــی سکــــوت؛ شرافتــــی دارد... که گفــــتن نــــدارد!

Ali

هر چه هستی ، باش... با توام ای لنگر تسکین ! ای تکانهای دل ! ... ای آرامش ساحل ! ... با توام ای نور ! ای منشور ! ای تمام طیفهای آفتابی ! ای کبود ِ ارغوانی ! ای بنفشابی ! با توام ای شور ، ای دلشوره ی شیرین ! با توام ای شادی غمگین ! با توام ای غم ! غم مبهم ! ای نمی دانم ! هر چه هستی باش ! اما کاش... نه ، جز اینم آرزویی نیست : هر چه هستی باش ! اما باش!

amir

عزیزم گفتم که بدجوری توی امتحانم

رضا

____________$$$$$ ___$$_________$$$ __$$$$_______$$$___$$$$$ _$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ $$$_$$$$___$$$__$$$$____$ $____$$$$_$$$$_$$$ _______$$-$$$$$-$$----$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$_$$$$_$$$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$ __$$$__$$$$$$$$$$$$________$ _$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$___$$$$_$$$_$$$__$$$$$ $___$$$$___$$__$$$$___$$$ ____$$$_____$$___$$$____$$ ____$$______$$$___$$$____$ ____$$_______$$____$$$ ____$________$$$____$$ ____ _________$$$____$ _____________$$$ _____________$$$ ____________ $$$ ____________$$$ ___________$$$ _________$$$$$ ________$$$$$ سلام دوست من - آپ کردم و منتظر توام